Announcements

Mkohol u Sinodi 2020

Mkohol u Sinodi ngu lun 24-28/8/2020 Ka KUS, BOT, Delegates, Torikpa, HOD’S, tseegh ve a va ye. Screening; 24/8/2020 10AM Hanma Or nana wa iyol sha atindi a Covid-19 ne cii. GS

Leave a Reply